compagnie keruzha

gilabayimos, khelimásko ai artística ekspresiya


Akharimos ka poétike phirímosa, chíste wor bi-dikhle,
pa Ivropa ai bári páshuna lúmiya

Pa malaydimosa ai dúxês thanêske
Phuv, yag, spektákulo, le kol-aver, le bi-dikhlo

Pa vátratar ai dromêndar po lêngo gorádar
Pa kamlêstar, dragostyátar, lashimêstar, blagostyátar

Akharimos ka malaydimêske

Spektakulya, tsino spektakulya,
sikayimosa-spektakulya

... Nevimos ...
RR ESFREN